نرم افزار Solarwinds Orion یکی از نرم افزار های مطرح حوزه مانیتورینگ است.این نرم افزار دارای ماژول های مختلفی است و هر کدام از ماژول ها وظایف خاصی را بر عهده دارند که هدف...

بیشتر