در هر شبکه ای که مجازی سازی در آن وجود داشته باشد،Vcenter یکی از سرویس های بسیار مهم و حیاتی است.یکی از عمده ترین مشکلاتی که ادمین ها با آن مواجه می شوند خطای A...

بیشتر