در قسمت قبلی به نحوه کانفیک و اجرا کردن IPS ورژن ۶ پرداختیم و با کانفیگ های اولیه آن توانستیم از طریق وب و نرم افزار (IDM(IPS Device Manager به آن متصل شده و...

بیشتر