یکی از مشکلاتی که ادمین ها زمانی که وارد ارگان جدیدی میشوند غالبا با آن مواجه هستن،پسورد ریکاوری کردن دیوایس های مختلف به دلیل موجود نبودن و یا در دسترس نبودن ادمین قبلی است.اگر...

بیشتر