یکی از خبر هایی که اهالی کامپیوتر را شکه کرد اضافه شدن ubuntu bash به Windows10 بود که این اقدام مایکروسافت طرفداران و منتقدانی نیز داشت اما در نوع خود یک انقلاب در دنیای...

بیشتر