چند ماهی از خبر پر سر و صدای خریده شدن شرکت Kerio توسط GFI میگذرد و خیلی از دوستداران این شرکت در انتظار تغییراتی بودند که برای محصولات کریو بوجود خواهد آمد،در عمل هم شاهد...

بیشتر