راه اندازی ASA فایروال ها در GNS3 همواره با مشکلات عدیده ای همراه بوده که در ASA 8.4 این مشکلات بسیار کاهش پیدا کرد و این امید که این فایروال را بتوان به صورت...

بیشتر