شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد زمانی که میخواهید بر روی دستگاه های مختلف داخل شبکه VLAN های ۰ و ۴۰۹۵ را تنظیم کنید با error  مواجه شدید و دستگاه اینVLAN ID  ها را از شما قبول نکرده است،ولی چرا؟ در این مقاله قصد داریم این موضوع را با با هم روشن کنیم،با ما همراه باشید.

جدول دسته بندی Vlan ها

VLAN 0

اولین Tag یا به عبارت دیگرID  VLAN همان شماره ۰ است.درلایه دوم پکت یا frame های ارسالی ۱۲ bit  برای بخش Vlan ID قرار داده شده که شامل ۴۰۹۶ vlan از شماره های ۰ تا ۴۰۹۵ می باشد.vlan 0 که به صورت hexadecimal معادل ۰x000 است به معنی نداشتن vlan id توسط بسته یا frame است که غالباً در دستگاه های VOIP شاهد آن هستیم.در چنین مواقعی tag پرتکل ۸۰۲.۱Q  فقط به منزله اولویت بندی ارسال اطلاعات بوده و از آن برای تعیین درجه اهمیت زمان ارسال بسته استفاده می شود.

 

محل قرار گیری ۸۰۲.۱Q در Frame Ethernet

 

بسته های اصلی Ethernet به صورت Default هیچگونه اولویت یا priority  بر روی خود ندارند ، بیت هایی از frame که priority بسته را مشخص می کنند را  COS یا Class Of Service هم میگویند.زمانی که یک دستگاه بخواهد یک اولویت یا COS را به frame  های خود اضافه کند مجبور است تا یک tag پرتکل ۸۰۲.۱Q یا به صورت ریزبینانه تر ۸۰۲.۱P  را به بسته های خود اضافه کند.

محل قرار گیری ۸۰۲.۱p در Frame Ethernet

اما ممکن است دستگاه از اینکه دقیقاً در چه Vlan قرار دارد اطلاعی نداشته باشد و این زمانی است که Vlan 0 به کار آمده و دستگاه این VlanID  را بر روی پکت های خود قرار می دهد.هنگامی که سوییچ لایه ۲ این بسته ها را دریافت می کند با نگاه کردن به Vlan ID 0 متوجه میشود که این بسته را باید در Native VLAN یا VLAN همان پورتی که از آن بسته وارد شده قرار دهد و عملیات COS هم به صورت جداگانه ای بر روی بسته اعمال کند.به زبان دیگر VLAN ID 0 به معنای VLAN Native یا  VLan ID است که بسته از آن پورت وارد سوییچ شده است.

 

Vlan 0 در تلفن های Voip سیسکو

Vlan 4095

آخرین tag یا همان VLAN ID شماره ۴۰۹۵ است.این VLAN  اصطلاحاً فعال کننده حالت VGT (Virtual Guest Tagging) هست.این حالت تنها در ماشین های مجازی کاربرد دارد و کار آن به این شکل است که سوییچ مجازی (VSwitch) تمام ترافیک VLAN  های مختلف را بدون تغییر در Frame  آن ها یا برداشتن Tag های Vlan ID به سمت ماشین مجازی می فرستد و این ماشین مجازی است که در رابطه با VLAN بسته ها تصمیم می گیرد.

Vlan 4095 در ESXI

به زبان ساده تر اگر ماشین مجازی خودتان را بر روی این VLAN  قرار دهید تمام ترافیک شبکه بدون در نظر گرفتن اینکه از چه VLAN  آمده باشد به دست ماشین مجازی شما خواهد رسید و ماشین مجازی شما در تمامی VLAN  ها حضور خواهد داشت.