تقریباً ۱۱ ماه از ارائه کرک قبلی نرم افزار Solarwinds Orion می گذرد و اگر به یاد داشته باشد در ورژن قبلی کرک با وجود تلاش های فراوان امکان استفاده از ماژول NCM میسر...

بیشتر