IPS و IDS یکی از روش های معمول برای بالا بردن سطح امنیت شبکه ها میباشند که با آنالیز کردن ترافیک عبوری شبکه و بسته به نوع آن نسبت به این موضوع عکس العمل نشان میدهند.در این آموزش به بررسی کامل انواع IDS/IPS و عکس العمل های آن ها و تفاوت های آن ها می پردازیم.