در قسمت های قبلی به آموزش نحوه نصب و راه اندازی GNS3-vm پرداختیم و طرز راه اندازی IOU را برای آن دیدیم.برای راه اندازی IOU بر روی emulator های مختلف ما نیازمندیم فایل license به نام iourc هستیم تا بتوانیم IOU را اجرا و از آن استفاده کنیم،در این آموزش با یکدیگر نحو ساخت فایل iourc بر روی GNS3-vm خواهیم دید.

دانلود فایل Cisco IOU keygen

کامند های اجرا شده در ویدیو:

sudo echo -ne \x1\x0\x0\x0 > /etc/hostid
sudo echo -ne \x1\x0\x0\x0 > /etc/ioukey
sudo echo hostid = 0000001
sudo echo hostname = gns3vm
sudo echo ioukey = 3d9

Password : www.amirabbasnazari.com