در آموزش قبلی به ماهیت IDS/IPS ،نحوه کار آن و همچنین تفاوت های آن ها با یکدیگر پرداختیم.در این آموزش قصد داریم IPS شرکت Cisco را بر روی نرم افزار GNS3 بیاوریم تا بتوانیم از قابلیت آن در سناریو های تمرینی خود استفاده کنیم و با محیط کاری این محصول بیشتر آشنا شویم.

دانلود فایل IPS-K9-cd-1.1-a-6.0-6-E3

 

دانلود Java Runtime Envirement 5

Password : www.amirabbasnazari.com