حتما شما هم به پنجره آزار دهنده ای که به GNS3 اضافه کردن بر خوردید.در این آموزش به نحوه از بین بردن این پنجره در لینوکس ubuntu میپردازیم.